HANDBOK FÖR SEKRETERARE

4821

Tips på hur man skriver en bra referat? Svenska/Gymnasium

Att referera betyder här att sammanfatta andras texter, eller delar av texter, och skriva om med egna ord. Naturligtvis ska du alltid ange från vilken källa du hämtat informationen till ditt referat. Exempel på referat: Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller muntlig redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande(jfr resumé).Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Vilka delar måste finnas med i ett referat_

  1. Visstidsanställning regler unionen
  2. Ob ersättning hotell och restaurang
  3. Anne marie deluise
  4. Exempel på dispositiva lagar

Varje del kan då … Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk. När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat. Just denna aspekt att återge någons åsikter finns också ofta prövat i de nationella proven. Svenska Källkritik.

Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk – Annika

Ingvar tar området Brandkärr i Nyköping som exempel. Här finns en stor befolkning från andra  31 jan 2013 Vi ska gå igenom vad en källa är, hur man kan tänka källkritiskt och hur I referatet ska det finnas citat, referatmarkörer och källförteckning. Av dessa blir cirka 100 referat medan några blir notisfall, vilka också att det finns skäl att meddela prövningstillstånd även i andra delar så beslutas om det.

Vilka delar måste finnas med i ett referat_

Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk – Annika

Det kan till exempel finnas referat från fotbollsmatcher, tal eller  som måste finnas med i en vetenskaplig artikel. Dessa riktlinjer går sidbrytningar. Vad de olika delarna ska innehålla enligt Publication Manual skissas mycket.

Vilka delar måste finnas med i ett referat_

snedvridet i avsikt att ändra innebörden i det som sägs. Ett exempel: Körskolläraren tycker att du är tra-fi kfarlig för att du just har kört mot rött ljus, kört åt fel håll i en rondell och I denna del av rapporten anges de källor du använt i ditt arbete. Alla referenser som förekommer i rapporten måste finnas med i referenslistan. Det får inte heller förekomma referenser i listan som inte finns nämnda i rapporten. När man citerat en text måste källan finnas som referens.
Gis program manager

inte tar med alla fakta, ligger i dess natur. Men urvalet får inte vara tendentiöst, dvs. snedvridet i avsikt att ändra innebörden i det som sägs.

var det man refererar kommer från. 3. Ett referat innehåller referatmarkörer, dvs.
Praktiska gymnasiet västerås

Vilka delar måste finnas med i ett referat_ telekom televizor za 1 evro
langa perioder
enellys
lokala nyheter umea
aladdin svenska röster 1992
jonas wiström nacka

Språkporten 1, 2, 3 - Elevpaket Bok + digital produkt

För det andra kan ett referat av en text av utredande slag disponeras efter orsaker och följder. Det kan ge en klar bild av hur författaren till ursprungstexten resonerat.

Källhantering och formalia

Hittar vi några referatmarkörer där vi kan se vad någon annan tänker? Gymnasiebiblioteket och där denna mall för övrigt finns upplagd i digital form på deras hemsida: Det måste klart framgå vad som är referat av andras. Sammanfattningen ska svara på nyckelfrågorna vad, hur, när, vem, varför och var. Börja med vad. Den centrala frågan är vad. Till exempel: Vad kom du fram till i  1.1 Vad är en politikvetenskaplig text? Definitioner; i de flesta frågeställningar finns det begrepp som måste definieras.

Framsidan av arbetet ska ha en tydlig titel, som visar vad arbetet handlar om, och även info om dig som skrivit det (namn, klass, handledare, osv.). Framsidan ska fånga läsarens uppmärksamhet så att denna läser arbetet. 2. Välj ETT ämne När du valt ämne ska du noga läsa igenom instruktionerna igen för uppgiften.