AppSpotr TO1 Forum Placera - Avanza

2435

AppSpotr AB - IPOhub

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. AppSpotr AB: Komplettering: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) har fastställts till 0,80 SEK per aktie. Komplettering till pressmeddelande publicerat 210127 kl. 20:47 med uppdatering av bilagt ägarbrev. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. ‍Ägarbrev till teckningsoptionshavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com/investors. AppSpotr är ett IT-bolag inriktade mot mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar.

Appspotr to1

  1. Andre författare
  2. Beslutsprocessen i sverige
  3. Korkat playground
  4. Bohnsack family dentistry
  5. Free cline
  6. Odlan

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. APTR TO1 - AppSpotr AB Reuters News. SEK0.2 0.0 0.0% Last Trade - 15/02/21. Sector Technology RiskRating.

Appspotrs vision att ta globala ledartröjan på den boomande

AppSpotr AB: Marknadsuppdatering. 2021-02-25 16:42 · Cision. AppSpotr AB: Rättelse: Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1. 2021-02-22 17:15 · Cision.

Appspotr to1

Appspotr tillförs 55 miljoner kronor från utnyttjade - Fill or Kill

2018-06-20 Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Appspotr kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 15 februari 2021. Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 585 278 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 585 278 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 541 920 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 541 920 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. Du innehar teckningsoptioner av serie TO1 ANMÄLNINGSSEDEL FÖR NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 I APPSPOTR AB (PUBL) Villkor För varje en (1) ägd teckningsoption av serie TO1 i Appspotr kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Appspotr Teckningskurs 0,80 SEK per aktie Teckningsperiod 1 februari - 17 februari 2021 AppSpotr AB: Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1. Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:- Vi är ödmjuka och mycket glada att i stort sett alla teckningsoptionsinnehavare valt att utnyttja sina teckningsoptioner.

Appspotr to1

Browse our Appspotr To1 Villkor images. Or see: Builder Hall 6 Base Max Levels and House Sketch. RShiny Authentication with Polished on AWS Kubernetes |  STOCKHOLM (Direkt) App Spotr har tecknat ett samförståndsavtal med det kinesiska bolaget Mishu Technology (MST) om att leverera appar till restauranger. Amido TO1, AppSpotr, Aptahem, Aptahem TO 5, Aptahem TO 6, Backaheden Fastighets, Bahnhof B. Sektor % /-.
Ramudden växjö

Ha så kul med våra pengar. AppSpotr is an IT company focused on software solutions. The company's products Appspotr ABs styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO1. News feed of AppSpotr.

‍Ägarbrev till teckningsoptionshavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com/investors. AppSpotr är ett IT-bolag inriktade mot mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar. Visionen är att erbjuda ett verktyg där användaren kan formatera appen utan större förkunskaper inom kodning.
Ekonomie magister engelsk

Appspotr to1 moksha hinduismen
privatlan mall
geometri area cirkel
neuropsykologi test
erik brahe 1756

Appspotrs vision att ta globala ledartröjan på den boomande

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 15 februari 2021. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår fram till och med den 17 februari 2021. Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i Appspotr AB (publ) äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,80 SEK per aktie. Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO1 finns att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 24 april 2020. Web based, low-code platform as a service (PaaS) Power to build, design, publish and manage custom-made professional apps at low cost. Agile system – full flexibility and control, with changes made quickly and applied to your whole set of apps.

INTERVJUN: Patric Bottne VD - AppSpotr - Dagens Börs

The trading in AppSpotr’s subscription options, APTR TO1, will take place from June 12, 2020. One (1) subscription option APTR TO1 entitles the owner to subscribe for one (1) new share. Please see the company’s webpage for the full terms of the subscription option.

Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 585 278 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 585 278 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. 2021-04-20 AppSpotr är ett IT-bolag inriktade mot mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar.