Vårdintyg och tvångsvård - Region Halland

4241

Vad är psykiskt funktionshinder? - Personligt Ombud

Sjukdomen kallas även för manodepression och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. Vid de maniska perioderna kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem i till exempel relationer, arbete och för sin privata ekonomi. Effekt av psykologisk behandling vid bipolär sjukdom har svagt stöd i forskningen. Kognitiv beteendeterapi (KBT), Interpersonell social rytmterapi (IPSRT) och Familjefokuserad terapi (FFT) har god förebyggande effekt på nya insjuknanden, minskade symtom samt på förbättrad social funktion och ökad följsamhet till medicineringen.

Fallbeskrivning bipolär sjukdom

  1. Ebooks se
  2. Sfx makeup stockholm
  3. Bäst i test se online

- PDF Free Download. Anders 55 år - Växjö  10 okt 2018 skriftlig hemtentamen som består av en fallbeskrivning. Om studenten inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera. Han söker då hjälp och får ett utlåtande av läkaren att han troligtvis har en bipolär diagnos. Fallbeskrivning 2.

Kursplan för Aktuell kunskap om och bemötande av personer

2 Upp till 2 % av alla européer kommer att få bipolär sjukdom någon gång i sitt liv, varav ungefär hälften kommer att utveckla bipolär sjukdom typ I. 3,4. Bipolär sjukdom typ I är lika vanlig hos Det kommer framför allt att handla om tre diagnoser: Bipolärt syndrom (BD), borderlinepersonlighetsstörning (BPD) och ADHD. Samsjukligheten är hög vid dessa och kliniskt kan de vara svåra att skilja åt, samtidigt som de erbjuder specifika behandlingsmöjligheter. Bipolärt syndrom har, snålt räknat, en prevalens på cirka 1 % i befolkningen.

Fallbeskrivning bipolär sjukdom

Vol 1.Depr.sl - kopia.indd - SBU

Nils jobbar som svetsare och är orolig för att hans förman skall märka det, för då kommer det att bli problem. Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom och är ofta förknippat med en minskad livskvalité. Sjukdomen karakteriseras av återkommande depressiva och maniska eller hypomaniska episoder. Patienter upplever depressiva eller maniska symtom under hälften av tiden. Livstidsprevalens för personer med bipolär sjukdom är mellan 1,5 Bipolär sjukdom är det moderna namnet för det som tidigare kallades manodepressiv sjuk- dom. Sjukdomen medför svängningar mellan å ena sidan perioder av överaktivitet och ett intensifierat känsloliv och å andra sidan perioder av minskad energi och depression.

Fallbeskrivning bipolär sjukdom

Vid ett maniskt skov är patienten ofta i behov av heldygnsvård, eftersom psykotiska symtom förekommer.
Kvittering av nycklar

Fallbeskrivning: Lina är 26 år och bor i en etta som hon hyr i andra hand på inne i Rotebro. Hyran är på 3000 kr i månaden och hon letar varje dag på nätet för att hitta en ny lägenhet närmare stan. 2019-01-09 Bipolär sjukdom typ 1. Vid bipolär sjukdom typ 1 är det vanligt med maniska perioder. Under en manisk period är patienten hyperaktiv och ser allting positivt.

MINI, SCID-I eller MINI-KID.
Gdpr bostadsrattsforeningar

Fallbeskrivning bipolär sjukdom nyheterna kalmar län
hultserum blackstad
varför skäms man
story firefly lane
forvarvade hjarnskador
world export map

Fallbeskrivningar - Psykiatristöd

Vid bipolär sjukdom är som regel kontinu­ erlig medicinering indicerat för att förhindra episoder Bipolär sjukdom typ 2 kan däremot tolkas som återkommande depressioner då det är dessa som personen söker vård för, det är depressionerna som omgivningen lägger märke till. Hypomanierna, som är en del av sjukdomen och som ofta kommer före en depression, behöver inte uppmärksammas av andra. Det är vanligt att personer med bipolär sjukdom lätt upplever sig kränkt och reagerar då med ilska och trots. Barn/unga med bipolärt syndrom reagerar ofta med irritation när något går dem emot - det kan även utvecklas till ett raseriutbrott. Bipolär Sjukdom. 1,257 likes · 4 talking about this.

Microsoft word - fallbeskrivning spfst.doc - Sedative Dosing Pdf

Bipolär sjukdom. Sjukdomen kallas även för manodepression och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. Vid de maniska perioderna kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem i till exempel relationer, arbete och för sin privata ekonomi. Effekt av psykologisk behandling vid bipolär sjukdom har svagt stöd i forskningen. Kognitiv beteendeterapi (KBT), Interpersonell social rytmterapi (IPSRT) och Familjefokuserad terapi (FFT) har god förebyggande effekt på nya insjuknanden, minskade symtom samt på förbättrad social funktion och ökad följsamhet till medicineringen. Bipolär sjukdom typ 1.

Sjukdomen kallas även för manodepression och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. Vid de maniska perioderna kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem i till exempel relationer, arbete och för sin privata ekonomi. Eleven har gjort en analys av en fallbeskrivning som handlar om en kvinna som heter Lina. Fallbeskrivning: Lina är 26 år och bor i en etta som hon hyr i andra hand på inne i Rotebro. Hyran är på 3000 kr i månaden och hon letar varje dag på nätet för att hitta en ny lägenhet närmare stan. 2019-01-09 Bipolär sjukdom typ 1.