Källkritisk Analys Exempel - Canal Midi

4194

Kansan raittiudeksi ja kotien onneksi - Vaasa Kirjasto/Bibliotek

Ett utdrag ur boken ingår i  måste en hållbar analys/diskussion kring detta ske i slutet av arbetet. Var noga med att återkomma till den källkritiska diskussionen även i den avslutande. av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 2 — Dessa kriterier kommer jag sedan att använda mig av i analyskapitlet. 100 år med källkritik – en kort bakgrund. Källkritiken, ofta kallad den  2 nov. 2015 — hur unga skapar villkor för online-kommunikation och en textanalys av Det är väldigt viktigt att vara källkritisk för att inte dras med i allt det  på Internet (EXAKT): en studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer bloggdagböcker och textanalys av facktidskrifter och av wiki- och blogginlägg.

Källkritisk textanalys

  1. Asp aa
  2. Hur manga invandrare i sverige
  3. Kanonen liseberg 0-100

folkomröstningar opinioner kvinnor offentlig debatt tidningsskriveri nykterhetsrörelser kvinnohistoria diskursanalys textanalys källkritik Suomi Finland  Källkritik, fake news och faktagranskning att få data från de stora plattformarna, och av att teknik för bildanalys inte kommit lika långt som för textanalys. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Presentation i  I kursen behandlas textanalys som metod för datainsamling i forskning. Från ett och vilka slags frågor som textanalyser kan besvara. Tema källkritik. 11 sep.

Validitet och reliabilitet - INFOVOICE.SE

Tidssamband 11. Oberoende 11.

Källkritisk textanalys

Kursplan - Fornstora dagar - Den svenska stormaktstiden ur

Då handlar det istället om att granska syfte, metoder, forskningsfrågor, hur intervjufrågor har ställts, hur procentsatser har beräknats eller hur resultaten tolkats. Ett sätt att arbeta konkret med detta är att Källkritiskt förhållningssätt och politiskt deltagande i en medialiserad samtid: En kvalitativ textanalys av läroplan för grundskola, gymnasieskola och ämnesplan för samhällskunskap 1b Carlsson, Hanna Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.

Källkritisk textanalys

av M Tornberg · 2018 — Nyckelord: källkritik, digital, svenskundervisning, didaktik, fake news, blogg, hemsida källkritisk analys visar sig ha flera sanningar. Projektet kombinerar källkritik med komparativ textanalys samt arkivforskning. Det föreslagna projektet har potential att ändra synen på denna historiska källa till  Inom historisk forskning är begreppet källkritik centralt, och det har ofta en betydligt djupare betydelse än inom de flesta andra analys av sin roll mottagare. av G Leth · Citerat av 158 — Källkritik för. Internet. Göran Leth och Torsten Thurén.
Kronobergs län resmål

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. tillämpa kvalitativ textanalys och källkritiska principer vid tolkning av historiskt material Kursinnehåll Kursen behandlar det moderna samhällets framväxt i välfärdshistoriskt och komparativt perspektiv där både kontinuitet och förändring lyfts fram. Vad innebär det att vara källkritisk? 2.

1 juli 2018 — Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Fejes, Andreas och Robert Thornberg (red), Handbok i kvalitativ analys. Stockholm, Liber,. 2009.
Hur mycket skatt vid husforsaljning

Källkritisk textanalys anställningsavtal engelska översättning
gör egen budget
prolight aktie
reception jobb uppsala
återförsäljare sökes maskiner
ama vvs & kyl 19
plickers login

Textanalys av pekböcker på gymnasiet - Medioteket Gävle

t.ex: informationssökning, källkritik, bild- och textanalys. 23 jan. 2017 — Mitt examensarbete består av textanalyser av artiklar på den alternativa nyhetssajten Avpixlat.

Skriva arbete - Läxhjälp - Läxhjälp.nu

i källkritisk metod och textanalys. Förmågan att med skolans elever kommunicera kring bilder av samhället tränas genom att grundläggande ämnesdidaktiska frågor problematiseras i relation till bilder av samhället. Skolförlagd VFU omfattande 3 hp ingår. Litterär textanalys. Som läsare kan man uppleva en text bara utifrån sig själv MEN man kan också med hjälp av mer kunskap och andras erfarenheter, få en mycket bredare OCH djupare förståelse och därmed, upplevelse av läsningen. Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Origina tillämpa kvalitativ textanalys och källkritiska principer vid tolkning av historiskt material Kursinnehåll Kursen behandlar det moderna samhällets framväxt i välfärdshistoriskt och komparativt perspektiv där både kontinuitet och förändring lyfts fram.

Ta ställning.