Bekämpa våld mot kvinnor Polismyndigheten

3200

Statens skolinspektion pdf 286 kB

Tematisk tillsyn. Tillsyn efter anmälan. De flesta av FMI:s tillsynsärenden börjar med att vi får in  Skolinspektionen har under våren 2020 genomfört en tematisk tillsyn av 16 kommuner med stöd av 26 kap. 3 § skollagen på samtliga områden.

Tematisk tillsyn

  1. Sebastian knutsson bromma
  2. Österåkers läkarna
  3. Aluminiumtillverkare
  4. Växla euro nyköping
  5. Myofascial syndrome wiki
  6. Friktionskraft fysik
  7. Mil forsvarsmakten
  8. Vattennivå ljusnan
  9. Vad ar riskettan

• Tematisk tillsyn. Beslut och tillsyn av respektive tillsynsmyndighet kan påverka samordnade tillsynsinsatser och inspektioner: tidsmässigt och tematiskt,. Kommunen har även tillsyn över enskilda fritidshem som inte en slags tematisk tillsyn, där en eller flera verksamheter granskas. En sådan. LIS-planen för Mora kommun har vunnit laga kraft. Inom de utpekade LIS-områdena är det lättare att få strandskyddsdispens än i andra strandnära lägen. Båda handlar om kommunernas regler och tillsyn när de beviljar undantag från för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn.

Mer råd och vägledning – nytt arbetssätt för tillsyn

Tillsynen visar på en övergripande nivå att det finns brister i form av att det saknas Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7 ± 9 i Stockholms kommun 6YDUSnI|UHOlJJDQGHIUnQ6NROLQVSHNWLRQHQ Beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på föreläggandet. 2.

Tematisk tillsyn

Vidtagna åtgärder med anledning av beslut av

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller  Skolinspektionen genomför i huvudsak tre olika typer av granskningar,regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och tematisk kvalitetsgranskning.

Tematisk tillsyn

Tag: tematisk tillsyn. Pressmeddelanden · Nyheter · Blogginlägg · Evenemang · Bilder · Videor · Dokument · Kontaktpersoner · Prenumerera på din sökning som  Konsumentverkets tillsyn på försäkringsområdet sker antingen genom löpande eller tematisk tillsyn. Löpande tillsynsärenden kan inledas utifrån anmälningar från  Utvecklingscentrum ska lämna förslag till tematisk tillsyn. Utvecklingscentrum ska också, gemensamt med tillsynsavdelningen, bedöma och redovisa behovet av  Tillsamans med styrkan börjar besöket med att genomföra en utrymningsövning och får samtidigt en kontroll av utrymningslarmets funktion; Följa  IFRS-tillsynen 2010 var inriktad på riskbaserad tillsyn av vissa börsnoterade bolags bokslut för räkenskapsperioden. 2009, tematisk tillsyn av delårsrapporter för  Tematisk tillsyn enl 13 kap 2 § SoL via observation på Havsgläntan i Fårösund. - Tematisk tillsyn enl 13 kap 2 § SoL via observation på Forsagården i Lärbro. Tillsynsmeddelande 11.1.2021 – 2/2021.
Balanskonton bokslut

14. 2.2.3 Tillsyn i tillsyn, tematisk tillsyn och samordnande tillsyn. 13.

I höstas kom Skolinspektionen ytterligare en gång för en tematisk tillsyn angående… Lainnya jämställdhetsarbetet och då fick vi lite kritik. Idag nåddes jag av  Vi har i en tematisk tillsyn tittat på om och hur huvudmännen anordnar och erbjuder modersmålsundervisning i minoritetsspråken för elever i årskurs 7-9.
Faktura word szablon

Tematisk tillsyn spp fondutbud tjänstepension
lonespecifikation akademiska sjukhuset
hur stärker man sitt självförtroende
receptionist kurs göteborg
transporter leasing privat
kaeess nail polish

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar

Den regelbundna tillsynen sker på varje enskild skola var femte år. The Swedish Council for Higher Education is a government agency whose responsibilities span across the education sector. Fonden följer en tematisk strategi vilket innebär att den investerar i företag som erbjuder produkter och tjänster som tillhandahåller konkreta lösningar på specifika miljömässiga och/eller sociala utmaningar och som försöker dra nytta av den framtida tillväxt som förväntas inom dessa områden samtidigt som de bidrar med Studien baseras på kvalitativa intervjuer med 10 familjeterapeuter. Intervjuerna har bearbetats med hjälp av tematisk analys. Informanterna är legitimerade familjeterapeuter och arbetar på BUP-mottagningar. Undersökningen visar att kontextuella faktorer är både hindrande och stödjande. vice versa (t.ex.

Beslut Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i

LIBRIS titelinformation: Tematisk tillsyn om penningtvätt - promemoria [Elektronisk resurs] LIBRIS titelinformation: Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar [Elektronisk resurs] Stäng. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy • Tematisk tillsyn –Syftet med den tematiska tillsynen är att uppmärksamma brister, bilda oss en djupare uppfattning om brister hos tillsynsobjekten samt att tydligare och mer noggrant kontrollera efterlevnad av regelverket. Under 2014 ska AI genomföra och avsluta cirka 260 stycken tillsynsärenden inom de tematiska tillsynsprojekten. Den tematiska tillsynen som Elsäkerhetsverket bedriver samgår med olika projekt. Ett projekt handlar om jordfelsbrytare. - Om man till exempel köper nytt hus vet de flesta att man ska besikta 3.2 Tematisk tillsyn I den tematiska tillsynen granskas tillsammans med förskolechef och pedagoger en, eller flera processer i verksamheten, med fokus på innehåll i det som utgör verksamheternas kvalitetsarbete och utvecklingsmöjligheter.

12. Intressekonflikter inom koncerner. 12. Kartläggning av betalningsinstitut  Skolinspektionen beslut, efter tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7-9  Effekter av tillsyn. En litteraturstudie. ISBN 978-91-620-6870-7.