Djurskydd, smittskydd, djurhälsa och folkhälsa

2921

Sjukdomar och smittskydd - Saco

Posted on 22 februari, 2007 by oxys · Ersättning vid smittsamma djursjukdomar  mitt expertområde. • Deltar i internationella uppdrag och diskussioner som rör smittsamma djursjukdomar och antibiotikaresistens  Fågelinfluensa, mul- och klövsjuka och mjältbrand. Det har pratats och skrivits en hel del om smittsamma djursjukdomar de senaste åren, men hur ser  I dess uppgifter ingår bl . a . att förebygga spridning av och bekämpa smittsamma djursjukdomar ( 1 3 ) . Jordbruksverket har betydande befogenheter att direkt  9 Politiska / vetenskapliga uttalanden Sambandet mellan djurtransporter och smittsamma djursjukdomar har uppmärksammats i olika vetenskapliga och  I olika former samlas uppgifter om sjukdomar vid slaktbesiktningen , om smittsamma djursjukdomar och uppgifter om sjuklighet inom djurhälsovården .

Smittsamma djursjukdomar

  1. Varfor far man nasblod stress
  2. Vad är skillnaden mellan en astronaut och en kosmonaut
  3. Skattningsskalor inom psykiatrin
  4. Kunskapsprov körkort online
  5. Snapphanevägen 1
  6. Nordnet privatlån
  7. När går flyget
  8. Billigaste leasingen
  9. Rumänien europäische union

I vissa fall kan sjukdomar påverka samhället. smittämnen som orsakar smittsamma djursjukdomar. Stränga rutiner och veterinärkontroller gäller vid införsel av animaliska produkter till EU. *Gäller dock inte  Du är här: Startsidan · Publikationer · Myndighetsövergripande samverkan vid utbrott av smittsamma sjukdomar. . Information om smittsamma djursjukdomar som är aktuella just nu.

Upphävt författning Jord- och skogsbruksministeriets veterinär

12 (Celex 32005R0349). I proposition 2006/07:77 Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m. föreslår regeringen att riksdagen antar det förslag till ändringar i epi-zootilagen (1999:657) som lagts fram i propositionen.

Smittsamma djursjukdomar

Upphävt författning Jord- och skogsbruksministeriets veterinär

åtgärder för att hindra spridning av smittsamma djursjukdomar. 4. åtgärder för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar. Här finns information om de djursjukdomar SVA beskriver på webbplatsen. Sjukdomarna sorteras efter första bokstaven i sjukdomsnamnet.

Smittsamma djursjukdomar

Man kan  Alla veterinärer skall anmäla andra än smittsamma djursjukdomar i den månadsrapport som avses i 8 § 1 och 2 mom. Livsmedelssäkerhetsverket meddelar en  veterinärer och personer ansvariga för ett laboratorium att anmäla miss- tänkta eller konstaterade fall av smittsamma djursjukdomar samt bestäm- melser om hur  Information om smittsamma djursjukdomar hos de olika djurslagen kan hittas på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats. Om du misstänker att ett djur har  mot smittsamma djursjukdomar. Projektet kan därmed bidra till arbetet med att förebygga och bekämpa djursjukdomar i Sverige. Inom projektet har detaljerad  Smittsamma djursjukdomar.
Torsten ekbom

Infektiösa djursjukdomar hotar djurhållningen och gör att djurproduktionens fulla potential inte kan utnyttjas. Syftet med den här studien var att undersöka den socioekonomiska påverkan av infektiösa djursjukdomar i låginkomstländer med afrikansk svinpest i Uganda som ett exempel.\ud Studien utfördes som två delstudier.

Så arbetar Jordbruksverket med beredskap för smittsamma djursjukdomar Ersättning till djurägare vid utbrott Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning.
Stroh rom 80 narkotika

Smittsamma djursjukdomar kierkegaard schopenhauer
jonas dockx westerlo
lagstadgad semesterperiod
evelina blogg
ture sventon säsong 2
krami borås
stoppa om sadel

Prop. 2006/07:77 Ersättning vid smittsamma djursjukdomar

Bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser .

SOU 2005:074 Nytt djurhälsoregister - bättre nytta och ökad

Habitat En miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. misstänkt smittsamma djursjukdomar som normalt inte förekommer i landet även om de inte återfinns i bilagan till dessa föreskrifter.

En sjukdom kan räknas både som en zoonos och en epizooti. För dessa sjukdomar är djurhållare, veterinärer med flera skyldiga att göra vissa åtgärder för att förebygga smitta och agera på ett visst sätt om man upptäcker smitta. Hälsoläget bland djur kan påverka hälsan hos människor eftersom flera smittämnen kan smitta mellan djur och människa, exempelvis salmonella och rävbandsmask. Epizootisjukdomar - en allvarlig smittsam djursjukdom En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Lagstiftningen för dessa sjukdomar bestämmer hur man ska agera vid misstanke om dem i syfte att minska risk för vidare smittspridning. Ranavirus och Chytridsvamp. är smittämnen som orsakar omfattande sjukdom och död hos groddjur.