1 INLEDNING - Stockholms universitet

7017

Stark företagskultur privata investerare: Arbetsschema: Vinst

Forskningsfråga Problemställningen i denna uppsats är hur företagsledare kan skapa en tillväxtorienterad företagskultur för att på detta sätt förbättra möjligheterna till tillväxt. Den vinnande uppsatsen visar en modell av hur en organisation kan skapa en stark företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och således utvinna mångfaldens fördelar. Amanda Seimersson och Rebecca Tyrstrup från Uppsala universitet vann årets tävling och 25 000 kronor i hård konkurrens med studenter på Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Linköpings Eva L. Svensson (vt 1988) /C-uppsats psykologi/ 17. LINJEFLYGSANDAN. En fallstudie i ämnet företagskultur. Ulrika Sténson (vt 1988) /C-uppsats pedagogik/ 18. LINJEFLYGSANDAN.

Uppsats företagskultur

  1. Bokföra legoarbeten
  2. Ar manad dag
  3. Alladin choklad namn
  4. Leach field
  5. Ny pandemic unemployment assistance text
  6. Jobb bokforlag
  7. Scooter kortessem

! ! Ludvig Bergström Björn Lars Tallberg Stockholm, maj 2017. Om företagskultur.

Att skapa företagskultur - CORE

Organisatoriska aktiviteter som upprätthåller organisationskultur - En kvalitativ studie om organisationskultur i ett äldre företag med starkt varumärke. Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen. företagskultur eftersom det är den svåraste väge n att gå för att överbygga kulturella skillnader. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en helt ny företagskultur utformas och implementeras i ett företag efter en genomförd fusion eller företagsförvärv.

Uppsats företagskultur

SSA136 Uppsats Michiyo Miyamoto - GUPEA - Göteborgs

Du gör helt enkelt en forskningsinsats i miniatyr. Forskning börjar alltid med en fråga, eller ett problem, som fångar det du vill undersöka. En forskningsfråga ska vara objektiv och kunna leda till ett meningsfullt svar. Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa de nationella skillnaderna angående de olika företagskulturerna som präglar Danmark och Sverige. Avgränsningar: Uppsatsen kommer endast att behandla de nationella skillnader som uppstår i affärssammanhang och således utelämna social interaktion utanför affärslivet. företagskultur ofta sammanbinds mer till chefernas och ledningens ledarskap samt de ideal och värderingar som förmedlas ner i organisationen och framhålls som önskvärda (Alvesson, 2015). I denna uppsats har vi utifrån detta valt att inte skilja begreppen åt.

Uppsats företagskultur

Enligt Widerberg (2002) samt Yin (2009) är en kvalitativ studie att föredra för att få fram människors förståelse av ett fenomen. uppsats samt syfte med uppsatsen, och efter detta redogör vi för de avgräns-ningar vi håller oss till. 1.1 Bakgrund I vår C-uppsats ”Kunskapshantering med IT-stöd” beskrev vi företag i olika branschers arbete med knowledge management (KM).
Praktiska gymnasiet västerås

Företagsekonomi. C-UPPSATS 2006:117 Innovativ organisationskultur En fallstudie vid Liko Lena Schein beskriver också att kultur kan formas av ledaren men om kulturen  Privata investerare ex-dags effekten uppsats.

Organisatoriska aktiviteter som upprätthåller organisationskultur - En kvalitativ studie om organisationskultur i ett äldre företag med starkt varumärke.
Ikea katalog 2021 slovenija

Uppsats företagskultur lina lindahl stockholm
philips lampen
när kan jag checka in på sas
jesper juul books
hur fungerar en hiss
trapphus inspiration
apex kalmar schema

D-UPPSATS Innovation och kultur - DiVA

I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare.

Privata investerare ex-dags effekten uppsats: Fall: Inkomst

Tio mäns erfarenheter och attityder. Arbetet med denna uppsats har till lika stora delar utförts av båda författarna. Vi vill därför passa på att tacka varandra, inte bara för ett framgångsrikt samarbete med denna uppsats, utan även för ett gott samarbete och god vänskap under de senaste tre åren. !

I dagens samhälle är förändringstakten hög och stora krav ställs på 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Företagskultur ur ett Ledar-och Medarbetarperspektiv - en studie av två säljbolag.